Освен подробен учебен материал, модулите съдържат и практични съвети

В ход е разработка на иновативна онлайн платформа за обучение на жени предприемачи и жени бизнес ангели. Обучителната платформа се изготвя в рамките на проект  SEEWBAN – „South Eastern Europe Women Business Angels Network“, съобщи Българската търговско-промишлена палата. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да насърчи развитието на „мрежа от жени бизнес ангели“ в Югоизточна Европа, която от своя страна да стимулира допълнителни инвестиции в женското предприемачество в региона.

Българските партньори, участващи в проекта, са Българската търговско-промишлена палата и Българската асоциация на жените предприемачи. Със своя богат опит и експертиза в областта на женското предприемачество за успеха на проекта допринасят и партньорски организации от Шотландия, Италия, Гърция, Кипър, Унгария и Словения.

Обучителната програма на онлайн платформата ще бъде съставена от няколко модула, предназначени за двете основни целеви групи: жени предприемачи и  жени бизнес ангели. Освен подробен учебен материал, модулите съдържат и практични съвети, които да са от полза на обучаващите се в настоящите и бъдещите им бизнес начинания. Сред акцентите в обучението за жените предприемачи са успешното изготвяне на бизнес предложения и атрактивното им представяне пред инвеститори. Съставните единици на всеки един модул завършват с кратък тест на знанията, придобити в съответния раздел. Времето, предвидено за завършване на всеки модул, е 2 часа.

Вследствие на постигнатите резултати от обучението, ще бъдат преселектирани най-успешните жени предприемачи, които ще бъдат поканени на двустранни срещи с жени бизнес ангели. На така наречените пичинг („pitching“) събития жени със стартиращ бизнес или вече утвърдени  жени предприемачи, търсещи финансиране, ще имат възможност да представят своите бизнес планове пред жени бизнес ангели и да договорят евентуална финансова подкрепа. Планира се провеждането на три такива събития през 2018 г.

В процеса на разработване на платформата ще бъде предоставена повече информация, включително подробности за регистрация на желаещите да преминат онлайн обучението жени предприемачи и жени бизнес ангели.

Източник: economy.bg