Справката съдържа информация за общо 89 конкурса, както следва:
– 19 конкурса с краен срок през месец януари 2017 г.;
– 47 конкурса с краен срок през месец февруари 2017 г.;
– 20 конкурса с краен срок през месец март 2017 г.;
– 3 конкурса с друг краен срок.

Вижте приложения файл:
Konkursi_programa_Horizont_2020