В рамките на инициативата на изпълнителнаta агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  и още 15 публични и частни организации Експортен хъб България ще бъдат изготвени редица видео обучения, които ще консултират родния бизнес за възможностите за реализиране на продукция на външни пазари.

Проектът за повишаване на компетенциите на представителите на българските предприятия ще започне своята оперативна дейност в края на месец август, като предстои изготвяне на програма, определяне на подходящ формат, селектиране на експерти и заснемане на видео материалите.

За повече информация вижте тук.