Целият сектор има нуждата от добре обучени кадри и професионалисти, които разбират и харесват това, което вършат

– Каква е дейността на Вашата компания?

– “Софарма Трейдинг” АД, част от групата “Софарма”, е компания лидер и иноватор в сектора на грижа за здравето. “Софарма Трейдинг” е създадена през 2006 г. чрез интеграция на пет дистрибуторски фирми. За периода на съществуването си досега, всяка година за нас е била по-успешна от предишната, като приходите ни са нараснали 5 пъти, а печалбата цели 24! От 2009-та година до сега “Софарма Трейдинг” заема I-во място по приходи в сектор „Фармация” на класацията “Капитал Топ 100”, като сме първата преминала прага от 600 млн. лв. приходи в сектора.

Основното за тези 11 години е, че компанията ни премина през огромна трансформация, диверсифицирайки дейността си и навлизайки в много и различни сегменти. Мисията на компанията ни е да бъдем двигател на еволюцията в сектора за грижа за здравето, а визията за бизнеса е да се превърне в силен, вертикално интегриран, регионален лидер.

Затова през 2015 г. стартирахме регионалната си експанзия, навлизайки на сръбския пазар с поглед насочен към целия регион на Централна и Източна Европа.

А като доказателство че сме двигател на развитието на пазара, компанията ни е въвела редица иновации на българския пазар. Без аналог на Балканския полуостров са внедрените в центровете на компанията в София и Варна, автоматизирани системи за складово управление и дистрибуция на лекарства – KNAPP. Напат аптечна концепция под марката SOpharmacy предлага на българските пациенти най-нов стандарт в обслужването на техните здравни потребности достъпен само на най-развитите пазари я Европа и света

– Кои са най-наболелите проблеми, с които се сблъсквате във Вашия сектор?

– Не харесвам думата проблем, предпочитам предизвикателство. Обичам предизвикателствата! Те ни развиват, движат ни напред, дават ни нови възможности!

Секторът на здравеопазването е пълен с предизвикателства, което е естествено за един силно конкурентен и в същото време регулиран пазар. Знаете, че секторът на Здравеопазването изостава като развитие сравнено с другите страни в Европа. Има належаща необходимост от модернизация на аптечния и болничния сектор в България, както и от либерализация на регулаторната рамка. Това би дало възможност на бизнеса да инвестира и да създава повече стойност за икономиката и обществото. Но именно тези предизвикателства ни движат напред, като ни карат да търсим и предлагаме съвременни решения, свързани с обновяването на сектора. Това ще правим и занапред.

Един конкретен пример в това отношение е концепция аптеки SOpharmacy, която беше развита и започна обновяването на аптечния сектор у нас. Тя предлага най-съвременния подход към аптеката, който я трансформира в лесно достъпна входна точка в здравната система. Затова и нашата цел е SOpharmacy да бъде еталон за аптечен стандарт, където фармацевтът е много повече от продавач – той е съветник, който предлага цялостно преживяване в полза на здравето на пациентите. Сигурен съм, и вече има индикации за това, че нашият пример е на път да доведе до промени, така че в основата на всички услуги да бъдат наистина пациентите.

Що се касае до болничния пазар – той има критична нужда от осъвременяване и обновяване. Дори по-скоро бих казал – от професионално ново начало! Българските болници трябва да влязат във времето, в което живеем – в XXI век, и да предлагат модерни, съвременни практики на управление.

Най-голямото предизвикателство обаче за мен, а вярвам и за целия сектор е нуждата от добре обучени кадри и професионалисти, които разбират и харесват, това, което вършат. Компаниите от нашия сектор многократно са заявявали огромната нужда от фармацевти например, но към момента по-скоро регулацията налага допълнителни ограничения върху и без това недостатъчния ресурс. Затова като една проактивна компания, ние създадохме SOpharmacy Academy – наша собствена програма за професионално развитие на фармацевтите. Отделно постоянно инвестираме в обучение и развитие и на специалисти в други области, така че не реактивно да търсим хора, а проактивно да създаваме професионалисти.

– Защо решихте да подкрепите инициативата на PwC България?

– Проектът на PwC е интересна провокация, а ние обичаме провокациите! Трудно е да преодолееш всички наложени стереотипи, негативизма, да заредиш с ентусиазъм, да вдъхнеш вяра в хората, които търсят своя път извън страната ни. Това, което ми дава увереност е, че нашият екип винаги е възприемал компанията ни като кауза – ние работим всеки ден, за да изградим стойностно, икономическо наследство за нашите деца. Ние развиваме сектора за грижа за здравето, за да може българските пациенти да имат достъп до най-новите стандарти и практики в здравните грижи например в нашите аптеки SOpharmacy. Така работим за България и за една по-силна икономика. Ако сме успели да „заразим“ с тази кауза нашите близо 1500 служители, значи имаме шанс и с други таланти.

– Смятате ли, че компаниите трябва да участват активно в подготовката на кадрите за пазара на труда?

– Абсолютно задължително е! За никого не е тайна, че ние, представителите на бизнеса многократно апелираме за изграждане на по-добра връзка с образователните институции. И тъй като тя буквално липсва, в момента в България наблюдаваме абсолютна диспропорция на кадри. Огромният парадокс е, че страната ни не инвестира в създаването на специалисти, от които икономиката ни наистина има нужда. Затова и бизнесът прилага разнообразни подходи, за да се справи със ситуацията със собствени сили.

– Как според Вас трябва да се стимулират квалифицираните кадри, за да останат в България?

– Вярвам, че най-големият стимул за младите хора е да повярват, че ще им бъде дадена възможност, равна на тази, която ще имат в чужбина. Те трябва да вярват, че ще бъдат подкрепяни в развитието си, че ще работят в иновативна и стимулираща среда. Много е важно и че ще получават лоялно и партньорско отношение от работодателя си. Всичко това, което в Софарма Трейдинг се стремим да осигуряваме.

Например, нашата стажантска програма е само един от стимулите, които предлагаме. Тя е  целогодишна, платена и съобразена с учебната заетост на участниците. Най-важното обаче е, че нашите стажанти работят по реални казуси и получават подкрепа от свои индивидуални ментори.

Друг проект, в който участвахме, е пилотна програма за дуално обучение. Участниците в нея получиха знания в различна от тяхната област, което им помогна да бъдат по-конкурентни. Аз лично се надявам в бъдеще да има повече такива програми, защото това е един от пътищата за преодоляване на структурната безработица.

В момента екипът ни активно работи и за създаване на e-learning платформа, чрез която ще предлагаме бърз и гъвкав начин за придобиване на нови знания и развитие на „меки“ умения като лидерството например.

Интервюто е част от кампанията “Tвoитe 25 пpичини дa избepeш Бългapия” на “Прайсуотърхаускупърс България” ЕООД (PwC Bulgaria), в която Economic.bg е партньор.

Източник: economic.bg