Министерството на труда и социалната политика подготвя план за действие за осъществяването на реформата в социалните услуги за възрастни. В тази сфера години наред не е имало инвестиции, а местните власти не са били подпомагани от държавата за развитието и модернизирането на домовете за възрастни. Това каза министър Зорница Русинова при посещението си в дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ в Шумен.

Тепърва със Сдружението на общините ще направим оценка какви нови услуги ще бъдат създадени за възрастните хора и къде ще бъдат разкрити те, добави тя.

Институциите ще се реформират поетапно със средства от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“. Целта е домовете да предлагат модерни и качествени комплексни социални и здравни услуги. За нас е важно да осигурим добра грижа за хората, те да са в комуникативна среда, да се чувстват добре и да имат лесен достъп до медицински заведения, каза министър Русинова.

Източник: esf.bg