Договор за разширяване и модернизация на пречиствателната станция „Златни пясъци“ подписаха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Варна Иван Портних.

Финансирането на втора фаза от мащабния проект е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и е в размер на 37,2 млн. лв. Станцията е проектирана за пречистване на отпадъчните води на комплекса и околните курортни селища – „Ален мак“, „Чайка“ и „Ревиера“. Капацитетът е разчетен за 72 хиляди души през лятото и 18 хиляди през зимата. Съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация през 2018 г. и ще пречиства азот и фосфор, което е в съответствие с европейските норми. Безвъзмездната финансова помощ е близо 29 млн. лв.

Този проект е от изкючителна важност, каза министър Василева. ПСОВ-Златни пясъци е открита преди 33 г., предназначена е за 20 хил. жители и предвид ръста на туристите и разрастването на курорта има нужда от модернизация. Разчитаме на пълна мобилизация в строителството, така че проектът да бъде изпълнен в срок, допълни министър Василева.

Кметът Иван Портних благодари за помощта и подчерта, че без финансовата подкрепа на Оперативната програма „Околна среда“, проектът не би могъл да се осъществи. 40 млн. лв. няма как да бъдат осигурени от бюджета на общината, подчерта кметът на Варна. Той съобщи, че вече 12 фирми са подали предложения за изграждане на мощностите.

ПСОВ – Златни пясъци е открита през юли 1983 г. и през летния сезон се „задъхва“  заради голямото натоварване. През 2014 г. по първа фаза от проекта беше изградено дълбоководно заустване, което отведе отпадъчните води от съоръжението на 2321 м в морето. Новата ПСОВ ще осигури пълно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води, което ще  подобри условия за туризъм и бизнес.

Ще се подобрят и условията на живот в СО „Ален мак“. Селището се развива с бързи темпове и в момента в него усилено се строят вили, къщи и фамилни хотели, но едва 20 на сто от тях са обхванати от канализационната мрежа. По проекта ще бъдат изграден 4 главни гравитачни битови канализационни клона с дължина 5 км и 265 сградни отклонения. Изграждането на скелета на канализационната мрежа ще позволи бъдещото й разширяване.

Общият брой на проектите по ОПОС 2007-2013 в област Варна е 18. Общият размер на инвестициите е 197,35 млн. лв. Големите населени места по Черноморието са обезпечени с необходимата екологична инфраструктура.

Източник: eufunds.bg