На 28.11.2019 г. Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-672/28.11.2019 г., програма на ММС „Децата и спортният клуб” за 2020 г.

Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическа им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

Информираме Ви, че има промяна в Програмата и в образците на документи за кандидатстване и отчитане.

Предоставя се възможност на спортните клубове от страната за организиране и провеждане на 1 (едно) детско спортно състезание/проява по вид спорт, съгласувано със съответната спортна федерация или включено в държавния й спортен календар.

Краен срок за кандидатстване: 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г.

Информираме Ви, че има промяна в Програмата и в образците на документи за кандидатстване и отчитане. За повече информация: http://mpes.government.bg/Pages/Announcements/Default.aspx?evntid=lflX3q6%2bNHE%3d

Изображение, източник: https://health.clevelandclinic.org/playing-team-sports-may-help-kids-ward-off-depression-study-finds/