Министерство на младежта и спорта актуализира програмата си за 2018г. На страницата на Министерството са публикувани възможностите за финансиране на проектни предложения през новата година. Програмите и мерките са насочени в няколко направления, а именно:

Програма „Спорт за деца в риск“ за 2018 г.

Програма “Спорт за децата в детските градини” за 2018 г.

Програма за развитие на спортните клубове за 2018 г.

„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2018 г.

Програма “Развитие на спорта на учащите” за 2018 г.

Програма „Децата и спортният клуб” за 2018 г.

Програма „Научи се да плуваш” за 2018 г.

“Спорт за децата в свободното време” за 2018 г.

„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2018 г.

Програма за развитие на спорта за високи постижения за 2018 г.

Повече информация за всяка програма, допустимите дейности и разходи, можете да откриете на сайта на Министерството: mpes.government.bg

Източник: mpes.government.bg