Вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова иска от министъра на регионалното развитие и благоустройството да финансира изграждането на видеонаблюдение в 39 града, предаде БГНЕС. Финансовите средства биха могли да дойдат по европейската оперативна програма “Региони в растеж”, в която има приоритетна ос за осъществяване на мерки, свързани с обновяването на градската среда и осъществяване на мерки за интегриран градски транспорт.

“Изграждането на системи за видеонаблюдение на обществени места е включено в допустимите разходи и дейности по програмата”, заявява Бъчварова. Вътрешният министър подчертава, че видеонаблюдението е сред най-ефективните средства в борбата с конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред.
 В същото време, голяма част от изградените от местната власт системи за видеонаблюдение в отделни общини, нямат връзка с районните полицейски управления и ефективността им не е на добро ниво. “В тази връзка в МВР бе подготвена заповед, с която са утвърдени Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални и функционални и технически изисквания към системите”, посочва Румяна Бъчварова.
Тя допълва, че съвместно с Националното сдружение на общините е постигнато съгласие приходите от нарушенията, които се регистрират от камерите за видеонаблюдение, да остават в бюджета на местната власт, за да се осигури ресурс за инвестиции и поддръжка.
По искане на МВР, МРРБ вече е предоставило указание към общините, преди да бъдат одобрени дейностите за финансиране на системите за видеоконтрол, изискванията към същите да бъдат предварително съгласувани с регионалните структури на полицията, с оглед постигането на взаимодействие, координация и максимална ефективност при разходването на европейски и бюджетни средства.
Източник: economic.bg