Краен срок: 26 април 2018 г., 15:00 ч.
> Модул „Културен туризъм“ за популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики.
Програмата ще подкрепи проекти, обвързани със следните видове културен туризъм: Културен туризъм, свързан с културно-историческото наследство (исторически и архитектурни паметници; музеи и? галерии, фолклор и живи културни ценности); Фестивален туризъм (фестивали на различните видове изкуства; фолклорни празници; празници на традиционни национални производства); Културен туризъм на базата на религиозно наследство.
> Модул „Културно наследство“ – за опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.
Финансират се разходи по проекти на стойност до 10 000 лв. включително и по двата модула на програмата.

Източник: flgr.bg

Повече информация можете да намерите тук