Краен срок: 20 февруари 2018 г.
Конкурсната сесия е насочена към развитие капацитета на обществените библиотеки, които са част от мрежата на ФГББ.
В рамките на конкурсната процедура ще бъдат подкрепени проекти в три тематични области:
– Развитие на местната общност;
– Устойчиво развитие;
– Образователни инициативи.
Размерът на минималното безвъзмездно финансиране, за което може да се кандидатства, е 1500 лева.
Размерът на максималното безвъзмездното финансиране, за което може да се кандидатства, е 5 000 лева
Участието в конкурса изисква минимум 20 %собствен финансов принос от исканото безвъзмездно финансиране.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg