Няма култура и условия, за които да не сме подготвени да дадем експертно и работещо решение, посочва Надежда Димитрова, изпълнителен директор на “Тимак Агро България” ЕАД

– Госпожо Димитрова, коя фирма е добра според вас?

– Добра фирма е тази, която постига целите, заради които е създадена. Тя разполага със сплотен, мотивиран и добре подготвен екип и може да се похвали с доволни и лоялни клиенти.

От изключителна важност за една такава фирма е тя да е коректна и да се отнася с уважение както към своите партньори, така и към собствения си екип. Безусловно вярвам и следвам това правило, като всеки ден се убеждавам, че честността, умереността, постоянството и креативността водят към успех в бизнеса.

– Кои са трите най-важни характеристики, които отличават “Тимак Агро” на пазара и с които всеки фермер идентифицира компанията?

– На първо място това са иновативните продукти, които предлагаме. Всяка наша формула представлява шедьовър, създаден с много наука и вдъхновение. Те не просто са различни – те са единствени по рода си, защото съдържат патенти, които гарантират уникалността им. Благодарение на тези патенти и внимателно подбраните елементи в състава им нашите торове работят добре и дават високи качествени и количествени резултати на полето. Високата им ефективност идва преди всичко от факта, че чрез тях подхранваме растенията точно толкова, колкото имат нужда според специфичните условия, в които се развиват. Без да има нито пренасищане, нито излишък, като междувременно се постига висок и в качествено, и в количествено отношение добив. Ние не просто продаваме торове, а продаваме наука, която е в помощ на фермерите, тръгнали по пътя на европейското земеделие. Няма култура и условия, за които да не сме подготвени да дадем експертно и работещо решение. Неслучайно сме познати като специалистите в подхранването на растенията и това е титла, която сме заслужили във времето с много усилия и последователност.

Друга важна наша характеристика е разпознаваемият ни екип, който е организиран в една добре работеща структура. Всички различни направления във фирмата подхождат отговорно и в съвместна координация, спазвайки ясни и прозрачни правила с цел да предоставим най-добрата услуга на нашите клиенти. Разполагаме с над двадесет добре подготвени агрономи експерти, които ежедневно дават най-доброто от своите знания на полето. Те получават подкрепа от енергичния ни маркетингов отдел, който с креативността си помага да сме атрактивни и познати. Отговорната ни и бърза логистика заедно с прецизния ни финансов отдел допринасят с експертната си работа да спазим на ниво и в срок всеки един поет ангажимент. И този почти съвършен оркестър, с който аз изключително се гордея, дава чудесни резултати и ни прави разпознаваеми на нашия пазар с високото качество на работата си.

И далеч не на последно място “Тимак Агро България” е фирма, която няма неспазен ангажимент към клиенти и колеги и безпределно вярва в откритите и честни взаимоотношения. Лоялни сме към хората, с които работим, говорим много помежду си, комуникацията ни е пълноценна и отговорна. Независимо от заеманата позиция в нашия екип всеки един негов член може открито и без страх да каже какво мисли. А аз като ръководител на този екип трябва да успявам да извадя същинските изводи от тази комуникация и да дам личен пример, вземайки най-отговорните управленски решения с уважение и коректност.

– “Тимак Агро” е филиал на френската група “Рулие”. Какви са ползите от връзката с този световноизвестен бранд?

– Група “Рулие” е семейна компания, която има вече почти 60-годишна забележителна международна история. Амбицията и предприемаческият дух на нейния собственик г-н Даниел Рулие са довели до това различните му бизнеси да се развиват успешно в над 110 страни по света под мотото “Ние помагаме на земята, хората и животните да дават най-доброто от себе си!”.

Като филиал на Група “Рулие”, ние, “Тимак Агро България”, имаме шанса да се възползваме от неизчерпаемия и мащабен опит, натрупан през всички тези години, в които Групата съществува. Събраната през този период безценна информация ни предоставя възможността да достигнем сериозни експертни нива в нашата работа, като и ни помага да се предпазим от евентуални грешки, които някой друг вече е допуснал.

Неспирното желание на Групата да се развива и адаптира спрямо непрекъснато променящия се бизнес контекст е причина да се инвестират огромни ресурси в научноизследователска дейност и в сътрудничество с най-титулуваните световни учени и университети, за да имаме единствени по рода си продукти. Като естествено продължение на този стремеж идва и откриването на Световния изследователски център на “Рулие”, който отвори врати през 2016 г. в Сен Мало, Франция.

Така изследователският и новаторски профил на Групата придобива завършен вид в лицето на цвета на световния научен елит, работещ в центъра, и най-модерните технологии, които се използват там, за да се откриват иновативните и работещи решения. Затова и нашето портфолио съдържа само такъв тип продукти – единствени по рода си и без еквивалент, които са резултат на дългогодишна експертна научна и практическа работа.

Важно е да отбележим, че  Група “Рулие” разполага и със собствена индустриална мощ, непрекъснато нарастваща в годините, което ни позволява безпроблемно да се снабдяваме с необходимите за българския пазар продукти, произведени под бранда “Рулие” в различни точки на света. Упражняването на оптимален технически контрол на всички производствени центрове в Групата и сертифицирането им по ISO води до увеличаване на нашата конкурентоспособност. За целта групата прилага контрол на качеството и безопасността, внедрявайки строги стандарти на всички нива. Благодарение на това завършеният продукт, който идва при нас, е с безспорно качество.

Отделно от това “Рулие” има устойчиви и непроменящи се в годините ценности, които изповядва и спрямо които води дългосрочна и целенасочена политика. Една от тях е да се държи на инвестицията в служители с комплексни качества, които работят за бранда, и непрекъснато да се търсят нови такива, които да повишават нашата ефективност като екип. Вдъхновена от това, “Тимак Агро България” се грижи добре за своите служители и при възможност наема и нови, давайки шанс на много млади и амбициозни хора да започнат професионалния си път оттук.

– Кои са необходимите и достатъчни условия за изграждането на добър екип?

– Добрият екип гарантира добри резултати. За да е добър, той трябва да вярва в целите, които компанията има, и да е добре подготвен да ги изпълнява с необходимите знания и със сериозна отговорност. Такъв екип не толерира лъжи, егоизъм, незнание и манипулативност. В такъв екип се говори открито, без страх, а взаимното доверие и личната отговорност са безспорни негови белези. Ето защо подборът и интеграцията на всеки член от екипа е изключително важна задача. Ненапразно твърдя, че да работиш в “Тимак Агро България” е чест и привилегия, и ако случайно допуснем грешка в подбора на персонал, тя много бързо бива поправяна, защото в нашата фирма придобивките и многото различни привилегии са насочени само към хората, които обичат своята работа и се справят по възможно най-добрия начин с възложените им задачи.

Поради това “Тимак Агро България” непрекъснато инвестира в своя екип и желанието му да се развива. Залагаме на сериозен брой професионални обучения, за да може хората ни непрекъснато да се усъвършенстват и израстват. В нашата компания няма незабелязан талант. Ако определен служител показва качества над очакваното, той бива поощряван и подкрепян във всичко, което прави, като му се оказва съдействие да придобива все повече и повече знания. Непрекъснато развиваме потенциала на хората си и се стараем да имат необятни хоризонти да се доказват като професионалисти.

Успоредно с това имаме множество програми за лична мотивация, някои от които доста нетрадиционни. Чрез тях искаме екипът да се усеща ценен и да разбира, че работейки добре за компанията, има възможност да постигне и свои лични цели.

Имаме традицията често да се събираме в неформална обстановка и много да се забавляваме заедно. Такива сбирки нямат задължителен характер и са в извънработно време. Всеки служител сам решава дали да присъства. Тяхната огромна посещаемост показва, че екипът ни е сплотен и се цени взаимно.

Лично аз вярвам, че хората, които се усещат адекватно оценени и уважавани в работата, са по-продуктивни. Те са и много по-освободени, идейни и значително по-лесно решават проблемни ситуации. Когато ежедневната посветеност на работата им носи признание и удовлетвореност и резултатите от същата тази работа им дават възможност да си осигурят добър стандарт на живот, значи компанията е успяла да се погрижи добре за поверените си хора.

А аз имам честта да ръководя страхотен екип, с който се гордея и който наистина има огромния потенциал да постига все по-големи успехи, защото се чувства щастлив с това, което прави!

– Коя е добрата кауза, зад която компанията и екипът застават?

– Първата и основна кауза, зад която заставаме, е свързана с профила и мисията на компанията – да подхранваме растенията отговорно и с грижа към околната среда. Този ангажимент е наистина глобално предизвикателство, амбициозна цел, която пряко касае бъдещите поколения. Това е основната причина от тази година да въведем и нова корпоративна визия и слоган, които изразяват нашата вяра колко е скъпа и безценна земята ни. В този дух голяма част от ресурсите и знанията си съсредоточаваме и върху решения за биологичното земеделие. Разполагаме с много добро портфолио от продукти, които могат да се използват от биопроизводителите ни.

Друга важна кауза е свързана с повишаване и стимулиране на екипния дух и личностното израстване в рамките на “Тимак Агро” по всякакви възможни формални и неформални начини. Смисълът на всичко това е да се запълни със съдържание твърдението, че сме сплотени и разчитаме един на друг като семейство. Смея да твърдя, че всички предприети инициативи в организацията и управлението на компанията съвсем ясно демонстрират загрижеността ни към здравето и самочувствието на целия екип. Инвестицията на време и внимание в тази насока вече се отплаща и дава резултат на всички нива.

Всъщност “Тимак Агро България” ежедневно застава зад множество малки и по-големи добри каузи с нашата политика и личния ни избор да бъдем отговорни, честни и коректни в това, което правим, като се стараем да допринесем за един по-добър за нас и следващите поколения свят.

Светлана Тодорова, интервюто е публикувано в сп. “Мениджър”

Източник: manager.bg