СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

 

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 21 юли  2017 г.

 

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

 

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

 

  • Плевен – 13 юли  2017 г. (четвъртък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 Зала „Катя Попова”, адрес: гр. Плевен, ул. Д. Константинов

 

  • Варна– 14 юли 2017 г. (петък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 Пленарна зала община Варна, адрес: Варна, бул. 8-ми приморски полк №43

 

  • Бургас – 18 юли 2017 г. (вторник), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 Експозиционен център Флора, конферентна зала 2, адрес гр. Бургас, Приморски парк

 

  • Стара Загора – 19 юли 2017 г. (сряда), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 Зала „Петко Р. Славейков”, адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107

 

  • Пловдив – 20 юли 2017 г. (четвъртък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

– Зала „Борис Христов”, Дом на културата, адрес: гр. Пловдив, ул Гладстон №15

 

  • София – 21 юли 2017 г. (петък), от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

– Зала „София“ на Световен търговски център „Интерпред“, адрес: гр. София, бул. “Драган Цанков” No 36

 

Допълнителна информация относно процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg

Източник: opic.bg