Събитието ще се проведе на 15 Декември 2020 г. като целта му е да информира за специфичните възможности за финансиране по ФМ на ЕИП и НФМ, а също така представлява и платформа за среща на потенциални компании, желаещи да си сътрудничат в проект по предстояща покана.

Целева група за събитието са компании, които отговарят на условията и имат за цел да кандидатстват по отворена или предстояща процедура в България, Хърватия, Гърция, Румъния, Естония, Латвия, Литва, Словакия по ФМ на ЕИП и НФМ. 

Събитието ще бъде последвано от съвместна сесия за намиране на партньорства за компании, интересуващи се от участие в проекти по ФМ на ИИП и НФМ. Това е добра платформа за намиране на потенциални норвежки партньори за съвместен проект по програма Бизнес развитие, иновации и МСП в България,Малка грантова схема по компонент “Иновации за зелена индустрия” – предстои да бъде обявена втора покана за набиране на проектни предложения.

Основна информация за събитието: 

Дата: 15 Декември 2020 г., 12:00-13:00 ч. 

Място: Онлайн

Тип събитие: Уебинар и събитие за организиране на партньорства

За повече информация вижте тук.