Над 60 млн. евро субсидии са предвидени по 17 теми, за които предложения се подават до края на март

Общо 60.8 млн. евро субсидии ще бъдат предоставени за иновации в железопътния транспорт по европейската програма “Хоризонт 2020”. Средствата са по инициативата Shift2Rail, която е публично-частно партньорство между Европейската комисия и компании от сектора. Финансирането ще бъде разпределено между проекти по общо 17 теми в различни приоритетни области на инициативата. Процедурите ще бъдат отворени на 10 януари, а предложения ще се приемат до края на март.

Какво се финансира

Инициативата като цяло е насочена към няколко приоритета, сред които осигуряване на рентабилен и надежден жп транспорт, подобряване на управлението на движение и контролните системи, увеличаване капацитета на инфраструктурата, въвеждането на IT решения и насърчаване на товарния транспорт. От предвидените средства най-голяма сума – 13.4 млн. евро, ще бъде предоставена за подобряване на сигналните системи в жп транспорта чрез прилагане на сателитно позициониране, както и на системата за управление на движението. Други 8.4 млн. евро ще бъдат насочени към разработването на нови технологични концепции за следващо поколение подвижен състав. Това ще бъде част от серия от проекти, чиято крайна цел е значително да се намалят теглото на влаковете и разходите по поддръжка, да се подобри комфортът на пътниците и т.н. За разработване на интелигентни системи за енергийно управление са предвидени 6 млн. евро. Останалите средства до 60.8 млн. евро са разпределени между 14 други теми в отделни процедури.

Кандидатстване

Предложения могат да подават юридически лица и консорциуми от всичките страни – членки на Европейския съюз, както и на асоциираните страни по инициативата. Информацията за предстоящите процедури се публикува съгласно работната програма на Shift2Rail, но документи ще се приемат от 10 януари до 30 март 2017 г. Очаква се изборът на експерти и оценката на предложенията да стане през второто и третото тримесечие, а договорите за безвъзмездно финансиране да бъдат подписани най-късно до края на ноември догодина.
Наскоро от Shift2Rail обявиха, че последното грантово споразумение по предишния кръг на финансиране е подписано. По процедурите за 2015/2016 г. бяха предоставени общо 27 гранта.

Инициативата

Инициативата Shift2Rail е първото европейско публично-частно партньорство в областта на железопътния транспорт. Участници в него са Европейският съюз, представляван от Европейската комисия, и осем компании в железопътния бранш (основно производители на оборудване). Задачите й са свързани с разработването и интегрирането на стратегически иновации и пазарно ориентирани решения в сектора, а крайната цел е да се насърчи използването на жп транспорта и да се наложи като безопасен и устойчив начин на превоз. За целия програмен период 2014 – 2020 г. инициативата разполага с общо 920 млн. евро за такива проекти.

Източник: capital.bg