Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in People’s Development

Предизвикателствата пред политиката на ЕС в областта на човешкия капитал бяха обсъдени по време на конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората – пътят напред“, която се проведе в София. По време на дискусиите делегатите очертаха посоката за бъдещото финансиране на инвестициите в хората след 2020 г. и изразиха мнение как сегашният модел трябва да се промени, за да се реализират на практика принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за постигане на равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.

„Надявам се нашите лидери да осъзнаят нуждата от масирани инвестиции в хората, така че Европейският стълб за социалните права да бъде приложен конкретно“, каза във видео обръщение Мариан Тейсен, еврокомисар по заетостта, социалните въпроси и мобилността.

„Инвестициите, които се правят от Европейския социален фонд (ЕСФ), безспорно стигат до хората“, каза вицепремиерът Томислав Дончев. „Днес говорим за дигитализацията, но защо не обръщаме достатъчно внимание на тежките социални предизвикателства, които стоят като тъмна страна на този процес. Какво правим, как работим, как се грижим за дигиталните малцинства, които обезателно ще бъдат проблем след 5-10 години. Един човек, който не е дигитално грамотен, след 10 г. ще бъде по-тежко маргинализиран, ще има не само редуцирани шансове да работи, но и няма да бъде пълноценен член на обществото“, подчерта Дончев.

Председателят на бюджетната комисия на Европейския парламент Жан Артюи посочи, че са необходими мерки за комбиниране на мобилността и ученето. „Ще трябва да убедим страните членки, че трябва да вървим към конвергенция на законодателството, свързвана с промотиране на чиракуването“, добави той.

„Пазарът на труда се промени напълно. Фокусът ни трябва да е насочен към развитие на уменията на работната сила, но също и към инвестиците в хората“, каза Мишел Сервоз, генерален-директор на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ в Европейската комисия.

„Българското председателство счита, че социалният фокус на следващия бюджет е единственият начин Европа да постига целите си и да има бъдеще“, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя добави, че в България всеки трети е ползвал средствата от ЕСФ. От около 3 млн. работоспособни българи над 800 000 са минали през различните мерки за интеграция на пазара на труда, които са били финансирани от фонда, добави тя.

В конференцията участваха над 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.

Източник: esf.bg