МЗХГ публикува проект на наредба, която регламентира критериите

Агроведомството публикува проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.
Причината за новия документ са съществени структурни промени и предвид измененията в европейското законодателство, касаещо схемите и мерките на площ.

С предложеният проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ се уреждат критериите за класифициране на земеделските площи, условията за допустимост за подпомагане на земеделските площи и допустимите за подпомагане елементи на заобикалящата среда в земеделските площи.
В обхвата на Наредбата са предвидени критерии и условия за допустимост на площите при подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания и схемите за преходна национална помощ  от Закона за подпомагане на земеделските производители и мерки за плащане на площ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.
Източник: fermer.bg