Запознай се с решения на безработица и социално неравенство, предприемачество и бизнес идеи, като споделиш практики с Коста Рика, Бразилия, ЮАР, Гърция, Македония и Румъния.

Национален младежки форум търси трима младежи на възраст от 15-29 да участват в тренинг на тема „Социално предприемачество“. Темите, които ще застъпи тренинга са:

  1. Какво е социално предприемачество?
  2. Как се изгражда капацитет за социално предприемачество?

По време на обучението ще се споделят добри практики за работа с младежи, които са ангажирани в различни форми на бизнес развитие на своите идеи..

Обучението ще се проведе от: 17-24.03.2017 година във Флорина, Гърция. Всички разходи са поети от проекта „DiveIn – Social Entrepreneurship“ по програма Еразъм+.

Критерии за подбор ще бъде кратка мотивация от 150 думи, която всеки кандидатстващ следва да напише. Можете да изпращате вашите отговори до secretariat@nmf.bg с Тема: Участие в DiveIn – Social Entrepreneurship

Срок за подаване на мотивации: До 26 февруари 2017 година. 

За контакти: Георги Мерджанов / vice.president@nmf.bg / 0988 93 05 05

————————————
Проектът “DIVE in Social Entrepreneurship” e свързан с изграждане на капацитет в областта на младежта, финансиран от Европейски съюз по програма Еразъм +. Ключовата цел е да се осигури начин за активно развитие на човешкия ресурс, практическо насърчаване на социални предприемачески дейности и установяване на ефективни механизми за младежка заетост в стратегическо сътрудничество с различните заинтересовани страни.

Реализира се съвместно с Youth Alliance Крушево, Македония, Турция, Гърция, Румъния, Бразилия, ЮАР, Коста Рика и цели да подобри международното сътрудничество и обмяната на добри практики в областта на социалното предприемачество.

Източник: www.nmf.bg