Сумата е допълнителна към годишните заплати на научните работници

Българските учени, работещи по програмата за научни изследвания и иновации в Европейския съюз „Хоризонт 2020“, ще получат до 8000 евро над годишните си заплати. Това предвиждат новите правила на ЕК за финанисиране на научни разработки със средства на Евросъюза. Промяната ще влезе в сила със задна дата – от 1 януари 2017 г.

От Министерството на образованието казват, че по този начин заплащането на българските изследователи ще стане съизмеримо с това на техните западноевропейски колеги, а повече наши учени да бъдат мотивирани да се включат в създаването на европейски съизмерима и разпознаваема наука.

Интересът в България към проектите по „Хоризонт 2020“ е сравнително слаб, защото възнагражденията за българските учени в момента е несъразмерно ниско спрямо учените от други държави и не стимулират съвместните изследвания.

Българските учени получават различно заплащане спрямо спецификата на изпълняваните от тях проекти. Практиката показва, че до момента финансирането по Фонд „Научни изследвания“ е  по–високо от това по проектите по „Хоризонт  2020“.

Нововъведението ще важи предимно за стартиращите в бъдеще изследвания. Право да раздават такива допълнителни средства ще имат и организации, чиито проекти вече са стартирали, но за това те няма да получат допълнително финансиране. Условието за тях ще бъде сами да преценят дали с одобрения по „Хоризонт 2020“ бюджет имат възможност за допълнително заплащане, или ще отделят собствени средства за поощряване на най-активните си служители.

Източник: economic.bg