Брюксел, 20 март 2018 r.

Днес Европейската комисия пуска в действие уебпортала на инициативата WiFi4EU и кани общините от цяла Европа да се регистрират на сайта в очакване на първата покана за представяне на проектни предложения в средата на май за получаване на финансиране от ЕС за изграждане на точки за безплатен публичен достъп до безжичен интернет.

Програмата WiFi4EU предлага на общините ваучери на стойност 15 000 евро за създаване на точки за публичен достъп до безжичен интернет на обществени места, включително библиотеки, музеи, паркове и площади. Както посочи председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, целта на инициативата WiFi4EU е до 2020 г. да бъде осигурен безплатен достъп до безжичен интернет на най-посещаваните обществени места във всяко село и всеки град в Европа.

Общините могат да използват ваучерите на WiFi4EU за закупуване и инсталиране на оборудване за безжична интернет връзка в избрани от тях центрове на местния обществен живот. Разходите за поддръжката на мрежата ще се поемат от съответната община.

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип заяви: Откриването на портала WiFi4EU е конкретна стъпка, с която помагаме на общините да предоставят безплатен безжичен интернет. Въпреки че постигнатият напредък е значителен, призовавам Европейския парламент и Съвета да приключат работата си по предложения Европейски кодекс за електронните съобщения, за да може да се гарантира високоскоростна връзка на цялата територия на ЕС. Този кодекс предвижда обща за Европа координация по отношение на мобилния спектър и мощни стимули за инвестициите в мрежите с висок капацитет, от които се нуждае Европа.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел добави: Благодарение на инициативата WiFi4EU хиляди европейци в целия ЕС ще разполагат с безплатен достъп до интернет на обществени места. WiFi4EU дава възможност на общините да приобщят своите граждани към интернет свързаността, за да могат чрез нея пълноценно да се възползват от безкрайните възможности на цифровизацията. Това е конкретна стъпка към изграждането на цифровия единен пазар.

В бюджета на ЕС до 2020 г. са предвидени 120 млн. евро за оборудване за безплатни обществени Wi-Fi услуги в общо 8000 общини от всички държави членки, както и от Норвегия и Исландия.

Как се кандидатства за ваучер от WiFi4EU?

  • Етап на регистрация: От 20 март 2018 г. общините следва да се регистрират на портала www.WiFi4EU.eu;
  • Етап на подаване на заявления: В средата на май 2018 г. ще бъде публикувана първата покана, като регистриралите се общини ще могат да кандидатстват за първия кръг от 1000 ваучера на WiFi4EU (на стойност 15 000 евро всеки). Ваучерите ще се разпределят по реда на подаване на заявленията;
  • Етап на възлагане: Комисията ще обяви избраните 1000 общини, които ще получат финансиране в рамките на първата покана, като ще се стреми да гарантира баланс в териториално отношение. Всяка участваща държава ще получи поне 15 ваучера.
  • През следващите две години ще бъдат обявени още четири покани на WiFi4EU.

Финансираните от WiFi4EU мрежи ще бъдат безплатни, няма да разпространяват реклами и няма да събират лични данни. Финансиране ще се предоставя само на мрежи, които не дублират съществуващо частно или обществено предлагане на безплатна интернет услуга със сходно качество на същите обществени места.

Контекст

Инициативата WiFi4EU беше обявена през септември 2016 г. от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза  и е част от амбициозната реформа на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията, включваща нови мерки в отговор на нарастващите нужди на европейците от свързаност с интернет и за повишаване на конкурентоспособността на Европа.

ЕС бързо успя да постигне важни договорености за премахване на таксите за роуминг на 15 юни 2017 г. за всички пътуващи в ЕС, за преносимост на съдържанието, благодарение на което от началото на 2018 г. европейците ще могат да ползват по време на път филмите, музиката, видеоигрите или електронните книги, за които имат абонамент в родните си страни, и за освобождаване на радиочестотната лента около 700 MHz, за да се въведат мрежи от пето поколение и нови онлайн услуги.

Продължават преговорите по 14-те законодателни предложения в рамките на стратегията за цифровия единен пазар, която е един от основните приоритети на Комисията „Юнкер“. Комисията прикани Европейския парламент и Съвета да работят бързо по всички вече представени предложения.

Източник: europa.eu