• При изпълнение на проекти, финансирани с  безвъзмездни средства винаги има изискване за активна работа с обществеността и визуализационни действия.
  • Ние можем да се погрижим само за отделни части от изпълнението на дейностите Ви – оформление и провеждане на тръжни процедури, организация и модериране на пресконференции, начални и заключителни мероприятия и срещи, организация на обучения.