Важно за кандидатите по сесия 5 на схемата за предприемчивите българи

Публикуван е списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”- Компонент II, Сесия 5 (проектни предложения, подадени от 28.01.2013 г. до 29.03.2013г.).

Списъкът може да проверите и изтеглите от тук.

0 Responses to "Важно за кандидатите по сесия 5 на схемата за предприемчивите българи"