• Aнализ на идеите и нуждите на клиента, на базата на който се прави избор за подходяща програма за безвъзмездно финансиране
  • Избор на програма за безвъзмездна помощ
  • Сключване на договор за съдействие