Новини

Новини/
­
6 07, 2020

АГЕНДА ООД координира проект на Българската спортна федерация за деца и младежи в риск

Програма ЕРАЗЪМ+|

FUN LEGACY е вълнуващ проект, съживяващ позабравени традиционни игри и спортове в три балкански държави. Горди сме, че бяхме част от разработване на идеята за […]

6 07, 2020

Процедура „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“

Програма Развитие на селските райони|

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 обявява процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски […]

23 06, 2020

На 23.06.2020 г. АГЕНДА ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0770-C01 .

Без категория, ОП Конкурентоспособност|

ПРОЕКТ:

BG16RFOP002-2.073-0770-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

по процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за […]

8 02, 2020

АГЕНДА е съорганизатор на първото по рода си събитие

Бизнес|

АГЕНДА е съорганизатор на първото по рода си събитие за конферентната индустрия в Черноморския басейн. Повече информация можете да прочетете ТУК
Вратите са отворени за участие […]

19 12, 2019

Весели празници от Агенда!

Без категория|

Скъпи партньори, колеги и приятели,

В духа на празничните дни ви пожелаваме да бъдете още по-добри.

Нека новата 2020-та година ви донесе безброй положителни емоции и поводи […]

18 12, 2019

Процедура: „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

ОП Региони в растеж|

Процедура: „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Основна цел на процедурата е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините […]

18 12, 2019

Процедура “Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”

Програма Морско дело и рибарство|

Процедура “Повишаване на знанията за състоянието на морската среда” по Програма за морско дело и рибарство

Обхваща изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за […]

18 12, 2019

ММС „Децата и спортният клуб”

Министерство на младежта и спорта|

На 28.11.2019 г. Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-672/28.11.2019 г., програма на ММС „Децата и спортният клуб” за 2020 г.

Основна цел […]

18 12, 2019

Процедура: Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

ОП Околна среда|

Процедура: Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове

През програмен период 2007 – 2013 г. оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС 2007 – […]

6 03, 2019

Крайният срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.057 – УМЕНИЯ от ОП РЧР наближава

ОП Развитие на човешките ресурси|

Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост […]