Европейската комисия възстанови още 7,3 млн. лв. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). С това общо възстановените средства от ЕК до този момент са 240 669 866 млн. лв., или 70,7% от целия бюджет по програмата. През 2014 г. са сертифицирани най-много средства от ЕК на обща стойност от над 58 млн. лв.

През настоящата година са договорени най-много средства по програмата – 72 млн. лв., или 21% от бюджета й, като са сключени 469 договора, което е 32% от всички подписани договори по програмата.

Разплатени са най-много средства по програмата – над 80,7 млн. лв., или 24% от бюджета, което е близо 1,5 пъти повече в сравнение с 2013 г. Верифицирани са най-много разходи по програмата – 68,6 млн. лв., или 20% от бюджета, като са обработени най-много искания за плащане на бенефициентите – над 1740 броя, или 1,7 пъти повече в сравнение с 2013 г., 3,4 пъти повече в сравнение с 2012 г. и близо 8 пъти повече в сравнение с 2011 г.