България няма да загуби средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. през 2014 г. Програмата приключва успешно по така нареченото „правило за автоматично освобождаване“.

В рамките на 2014 г. съществуваше сериозен риск от загуба на средства в размер на 106 млн. евро, които благодарение на екипа на Управляващия орган на Програмата, бяха успешно разплатени в рамките на месец декември 2014 г.

Управляващият орган на ОПРР подготви и подаде към Министерство на финансите финален за годината доклад за сертификация на средства по Програмата, с което финансовата 2014 г. бе успешно приключена, се казва още в съобщение на ведомството.