Министерският съвет прие проекта на оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. и сега ще започнат и преговорите с ЕК за нейното одобрение, съобщиха от правителствената пресслужба.

ОП „Добро управление” е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г.

Бюджетът на програмата е за общо 657 млн. лв. Проектът на програмата е съобразен с приоритетите на основните стратегически европейски и национални документи в сферата на административната и съдебната реформа, електронното управление и електронното правосъдие. Чрез програмата се очаква да се реализира стратегията за развитие на държавната администрация, както и стратегията за електронно управление.

С европейско подпомагане ще продължим и реформата в съдебната система и въвеждането на електронно правосъдие. Ще бъде повишена и квалификацията на администрацията и магистратите у нас, припомнят от правителството. Чрез оперативната програма също така се очаква да бъде гарантиран капацитетът и стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Управляващ орган на програмата ще бъде администрацията на Министерския съвет.