Европейската комисия прие оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2014—2020 г. в размер на почти 1,9 милиарда евро, от които 1,6 милиарда евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, а останалата част – от държавно финансиране.

Европейският комисар по регионално развитие Корина Крецу приветства приемането на програмата и заяви: „Този инвестиционен пакет несъмнено ще допринесе за развитието на една интегрирана и устойчива транспортна система в България. Изграждането на нова инфраструктура ще стимулира българската икономика в период на нисък растеж. В дългосрочен план по-добрите транспортни връзки ще създадат нови бизнес възможности и ще намалят разходите за превоз на стоки.“

Програмата е насочена към развитието на Трансевропейската транспортна мрежа по отношение на железопътната (нови и модернизирани железопътни линии с дължина 190 км) и пътната инфраструктура (изграждане на магистрала с дължина 62 км) и има за цел транспортът в България да стане по-безопасен и по-устойчив. Голяма част от железопътните линии София—Септември и Пловдив—Бургас ще бъде реконструирана/модернизирана.  Повечето инвестиции за пътни проекти са предвидени за завършването на автомагистрала „Струма“, която е от ключово значение за връзката между София и Солун, Гърция, като част от общоевропейския коридор Германия—Гърция. Освен това реконструкцията/модернизирането на основни железопътни гари ще способства за ефективност на интермодалния транспорт. Удължаването на мрежата на софийското метро ще осигури на гражданите безопасен, бърз и екологичен транспорт, както и директни връзки до международното летище, централната гара и редица  трамвайни и автобусни линии.

Приоритети за финансиране 

Програмите ще се реализират в пет приоритетни области:

  • TEN-T – Железопътна инфраструктура – 673 345 449 евро;
  • TEN-T – Пътна инфраструктура (магистрали)  – 673 345 449 евро;
  • Интермодални транспортни услуги и устойчив градски транспорт, напр. софийско метро – 425 058 824 евро;
  • Системи и услуги за управление на транспорта – 68 170 108 евро;
  • Техническа помощ – 47 667 431 евро;

Очаквани резултати

  • Модернизирана/реконструирана железопътни линии с дължина 190 км;
  • Изграждане на магистрала с дължина 62 км;
  • По-добри условия за плаване по река Дунав;
  • По-безопасен транспорт (железопътен, воден и въздушен);

Контекст: Разбивка на бюджета по оперативната програма:

Общ размер: 1 887 587 260 евро;

Общ размер на европейските средства: 1 604 449 168 евро