Министерство на труда и социалната политика , в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР, организира голямо информационно събитие, посветено на стартирането на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Информационният ден ще се състои на 15 януари 2015 г. в „Новотел Пловдив”, гр. Пловдив.

Събитието ще бъде официално открито от заместник Министър-председателят и Министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин,. Гости от страна на Европейската комисия ще бъдат Золтан Казацай, заместник главен директор на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване”, Петер Стуб Йоргенсен, директор на Дирекция F „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС II: ЕСФ”, Андриана Сукова-Тошева, директор на Дирекция Е „Социална пазарна икономика на държавите-членки на ЕС I: ЕСФ” и Аурелио Сесилио, началник на отдел „Румъния, България, Малта”.

Програмата включва два тематични дискусионна панела, посветени на заетостта и социалното включване, като  ключовите моменти в политиката на ЕК по отношение на двете направления, ще бъдат засегнати от представителите на ГД Заетост. Фокус на събитието ще бъдат успешните практики по Програмата от периода 2007-2013 г. и личните истории на хора, чийто живот се е променил към по-добро с помощта на ОПРЧР. Основна цел на информационната инициатива е не само представянето на Оперативната програма, но и на устойчивия преход между предишния и настоящия програмни периоди, както и постигнатите резултати.