Horizon2020 SEAC-3-2014: Покана за превръщане на научното образование и кариера в привлекателна за младите хора тема: Транс-национална мрежа EURAXESS Service 

Целта на поканата е по-нататъшно разнообразяване на услугите, предлагани от EURAXESS Service Centres в грижи за развитието на кариерата на предимно млади изследователи в Европа.

Финансиране: 100%

Бюджет: 12 200 000 евро

За повече информация вижте тук.