През следващите седем години се очаква да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за иновации на малки, средни и големи предприятия, както и за организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура 

Благодарение на ново поколение финансови инструменти и консултантски услуги новаторските фирми ще получават по-лесен достъп до финансиране. Европейският съюз заедно с Европейската инвестиционна банка обединяват усилията си в подкрепа до 48 млрд. евро за научноизследователска и развойна дейност. Това се случи на двудневна конференция, организирана от гръцкото председателство на ЕС с цел обсъждане на начините за достъп до финансиране за научни изследвания и иновации.

През следващите седем години се очаква да бъде осигурено финансиране на стойност над 24 млрд. евро за иновации на малки, средни и големи предприятия, както и за организатори на проекти за научноизследователска инфраструктура. Това ще бъде възможно благодарение на продуктите „InnovFin — финансиране от ЕС за новатори“. По този начин се очаква да бъдат подкрепени до 48 млрд. евро крайни инвестиции в Научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

Финансовите инструменти дават възможност по новаторски начин да се инвестира в предприятия и дейности, стимулиращи растежа, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин. По думите й Евросъюза изостава от конкурентите си в световен мащаб по отношение на бизнес инвестициите в иновации. Банките трябва да бъдат насърчавани да отпускат кредити за подобни проекти и да помагат предприятията с интензивна научноизследователска дейност да получават достъп до финансиране, отбеляза още еврокомисар Куин. Като крайна цел тя посочи идеята 3% от вътрешния брутен продукт в Европейския съюз да бъде инвестиран в научноизследователската дейност.

Продуктите „InnovFin – финансиране от ЕС за новатори“ са специално изработени и включват широк спектър на възможности – от от гаранции за посредници до преки заеми за предприятията. По този начин биват подпомогнати, както най-малките, така и най-големите проекти за НИРД в Евросъюза. В това число влизат и страните, асоциирани към програма „Хоризонт 2020“, която е новата програма на Съюза за научни изследвания за периода 2014 — 2020 г.

Европейската инвестиционна банка ще предоставя кредити на средни и големи предприятия. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще дава гаранции на банки, отпускащи кредити на малки и средни фирми. На по-късен етап ЕИФ ще инвестира във фондове за рисков капитал, които извършват капиталови инвестиции в стартиращи и бързо разрастващи се фирми.

Финансирането по всички инструменти ще се определя от търсенето като няма да има предварително разпределяне на средства по сектори, страни или региони. Очаква се в близко бъдеще дълговите инструменти да бъдат допълнени от капиталови, управлявани от Европейския инвестиционен фонд. Те ще бъдат подкрепени с общо около 2,7 млрд. евро от бюджета на „Хоризонт 2020“. Общият бюджет по програмата възлиза на близо 80 млрд. евро.