Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) e изпратиl към Сертифициращия орган поредния доклад по сертификация с искане за възстановяване на средства в размер на 4 387 638 лв.

Той включва извършени от бенефициентите разходи в изпълнение на одобрени проекти по ОПАК. В доклада са включени общо 242 броя верифицирани искания за плащане по проекти.

В същото време на 17 февруари от Европейската комисия беше получен транш в размер на 12 366 296 лв. С него общо възстановените до момента средства по ОПАК възлизат на 245 041 954 лв., което представлява 72% от бюджета по програмата.