От 5 февруари до 17 април 2015 г. административните структури от всички държави–членки на ЕС, могат да кандидатстват запрестижната европейска награда за публична администрация EPSA 2015 (European Public Sector Award).

Конкурсът се организира от Европейския институт за публична администрация EIPA с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Носителите на престижното отличие ще бъдат обявени на официална церемония, която ще се състои на 17-18 ноември 2015 г. в гр. Маастрихт (Холандия) в рамките на Люксембургското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” като основен инструмент за развитие на държавната администрацията в Република България кани всички свои бенефициенти да се запознаят с условията и начините за кандидатстване в конкурса.

Критериите, по които ще бъдат оценявани предложенията, са:

– Иновативност;
– Включване на заинтересованите страни;
– Релевантност по отношение на целевите групи;
– Въздействие;
– Устойчивост;
– Приемственост;
– Социално включване;
– Ефект върху финансовата устойчивост и икономическото развитие.

Условията за участие и всички необходими документи са публикувани на сайта на ОПАК тук .