Кандидатствай!

Заедно можем да намерим европейски средства за финансиране

Предпроектно проучване и консултиране

Избор на програма за безвъзмездна помощ

Анализ на идеите и нуждите на клиента, преглед на допустимостта, избор на подходяща програма за безвъзмездно финансиране.

Подготовка на проектната документация

Подготвяне на всички декларации
Преглед на финансови документи, подготoвка на съпътстваща документация, преглед и набелязване на възможни доставчици на продукти и/или услуги, съгласно Насоките за кандидастване.

Разработване на проектни предложения

Изготвяне на бизнес план и документи за кандидатстване
Попълване формуляра за кандидатстване/бизнесплана в зависимост от спецификите на програмата за кандидатстване. Подаване на проектното предложение.

Оперативно управление и оценка

Изготвяне на всички междинни и финални отчети.
Чрез нашата система за периодичен контрол на изпълнението ще оценим по всяко време изпълнението на дейностите и ключовите индикатори за успех.

“Агенда” ООД е фирма с 16 годишна история и утвърдени позиции в консултирането при използване на европейски финансирания.

  • Ние консултираме различни организации
  • Ние водим клиентите си по време на целия процес
  • Ние подкрепяме клиентите си при финансовото управление на проекта
  • Ние обучаваме предприемачи
  • Ние познаваме отлично европейските институции

Какво казват клиентите за нас?

През 2004 и 2005 г. бяхме партньори на Агенда в проект, финансиран от Програма ФАР на ЕС. Благодарение на умело разработения и отлично ръководен от Агенда проект, успяхме да открием 40 нови работни места и да обучим специалисти в две професии, да ремонтираме учебен център във фирмата ни, който ще продължим да използваме целогодишно.
Инж. Данчо Скотаров, Албена Автотранс АД, 2005 г.
През 2005 и 2006 г. участвах в Младежката туристическа работилница на Агенда ООД, проект финансиран от Програма ФАР на ЕС. Уникалното в този проект беше съчетаването на водещи експерти от хотелския бранш и неумели, но много амбициозни бъдещи млади туристически предприемачи (като мен). Това е едно от най-вдъхновяващите преживявания, които съм имал – цялото ни обучение беше само практически казуси, много творчество, много работа в екип. Останаха ми знанията, над които надграждам сега и незабравимите приятелства с участниците в Работилницата.
Георги Тодоров, на 29 г., участник в Младежката туристическа работилница 2006 г.
През 2008 г. Агенда ООД беше наш подизпълнител по проект, финансиран от Програма ФАР. Доверихме се изцяло на професионалните им умения, свързани с управление на част от проекта, касаеща разработване на процедури по управление на човешките ресурси. Без тяхната подкрепа и прецизно изпълнение на дейностите по проекта, проектът ни не би бил толкова успешен”.
Грациела Димитрова, „ИнСис” ООД, 2008 г.
В периода 2009 – 2010 г. в рамките на проект, финансиран от UNIDO възложихме одит по корпоративна социална отговорност в хотелите „St. George Hotel&Spa” и Marina Holiday Club – Поморие, както и „Извора” – Арбанаси на Агенда ООД. Хотелите бяха подпомагани изключително професионално и благодарение на осигурените препоръки и компетентна грижа от страна на г-жа Казанджиева, хотел „St. George Hotel&Spa” спечели голямата национална награда Социално отговорен хотел на годината 2009.
Мариана Асенова, Председател на УС на Център за екологична и социална отговорност, София, 2011 г.
Не предполагах, че наглед „сухата” материя за функционирането на европейски структурни фондове може да бъде толкова увлекателна и интересна. Аз бях абсолютен лаик, докато не посетих семинара на Агенда, в който ни въведоха в „джунглата” на европейските безвъзмездни средства. Видях идеята си – толкова лесно осъществима! Ще се обърна към Агенда за разработване на първия ни проект по Програмата за развитие на селските райони. След това съм сигурна, че ще успея сама!
Любов Генадиева, участник в обучение „Как да намерим финансиране за идеите си със средства на ЕС?”
За периода април 2010 – юли 2011 се доверихме на партньор като Агенда ООД за цялостната логистика по проекта ни – транспортни дейности, преговори с хотели и обучителни зали, кетъринг, настаняване и работата с обществеността – организация на пресконференции, организация на обучения, всички визуализационни дейности. Щастливи сме, че работим с Агенда – благодарение на тяхната умела и бърза професионална реакция ние успяхме да се фокусираме върху същинската работа със социалните предприемачи и хората с увреждания, които обучавахме и подкрепяхме в предприемаческите им начинания.
Велимир Друмев, Сдружение СИЛА, ръководител на проект „Социалното предприемачество – алтернатива за финансова независимост и социална стабилност”
За периода 2014-2015 г. работихме съвместно с Агенда по оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“, проект „На път“. Това беше началото на едно успешно и ползотворно партньорство, което мога да кажа, че прерасна в приятелство. Щастливи сме, че познаваме Кристиана и екипа й, страхотни професионалисти и хора, креативни, гъвкави и благонадеждни! Благодаря, Агенда!
Маргарита Сарийска, Административен Ръководител, Агрополихим АД
Възможността, ние като възложители, да сме част от процеса по разработване на проектното предложение и изкажем своите опасения и желания, беше един от индикаторите за качеството на предлаганата от „Агенда“ ООД консултантска услуга. Професионализмът и богатият опит на екипа се доказа и с одобрението на нашия проект по програма “Ново работно място” през 2013 г.
Виктория Кръстева, Комплексен Управител на хотели Перуника, ДжиВиВи АД
Изключително доброто оперативно сътрудничество между АГЕНДА и ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД по време на разработване на проектното ни предложение по програма “На път” доведе до неговото одобрение. Консултиране по време на целия процес на оценка и впоследствие изпълнение на проекта. Отлично съотношение качество-цена на услугите на АГЕНДА.
Красимир Бояджиев, ръководител на проекта, Златни Пясъци АД

Стъпките, които спазваме в “Агенда” ООД

Спечелете от нашите знания и опит!

Европа за нас не е само понятие, а личен ангажимент и огромна амбиция.

Вашето име*

Вашият Email*

Телефон за контакт*

Изберете за какво желаете да получите информация:

Интересувам се за:

Интересувам се от:

Относно

Вашето съобщение