Краен срок: 15 май 2016 г.

Целта на семинара е да демистифицира идеята за цифрова работата и да идентифицира общите предизвикателства. Той ще подкрепи организациите за разработване на цифрови младежки практики в техния местен контекст.

Повече информация можете да намерите тук: www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/developing-digital-youth-work.5692/