СПОРТ

/СПОРТ
­

Община Бургас финансира спортни клубове

І. Условия за финансово подпомагане

За подпомагане с финансови средства от Община Бургас могат да кандидатстват спортни клубове,отговарящи на следните условия:

– СК е вписан в Централния […]

За четвърта поредна година Българският Букмейкър „Еврофутбол“ ще финансира млади надежди с програмата си “Спортни таланти”

Инициативата стартира с общонационален конкурс на 23.01.2015 година. Тя е насочена към всички индивидуални атлети на възраст до 25 години, които искат да развиват уменията […]

Програма „Спорт за лица с увреждания и деца в риск”

Програмата „Спорт за лица с увреждания и деца в риск” (Програмата), е
разработена в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, с
целите и задачите определени […]

Програма „Спорт за лица с увреждания и деца в риск”

Програмата „Спорт за лица с увреждания и деца в риск” (Програмата), е разработена в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта, с целите и задачите определени […]