ОП Региони в растеж

/ОП Региони в растеж
­

Процедура: „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Процедура: „Енергийна ефективност в периферните райони-3”

Основна цел на процедурата е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините […]

МРРБ ОСИГУРЯВА 200 МЛН.ЛВ. ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ

Вероизповеданията за пръв път могат да кандидатстват за комбинирано финансиране по ОПРР

 Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции […]

НСА получи еврофинансиране за модерен учебен център

Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА) стартира проект за разширяване и модернизация на една от своите емблематични сгради – на ул. „Гургулят 1″. Спортната академия […]

МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: ОСИГУРЯВАМЕ 370 МЛН.ЛВ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДОВЕТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ

Осигуряваме 370 млн.лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие и развитието на културно-историческия туризъм. Това е важна стъпка за облагородяване на регионите в България, […]

МТСП подготвя реформа за модернизиране на домовете за възрастни хора

Министерството на труда и социалната политика подготвя план за действие за осъществяването на реформата в социалните услуги за възрастни. В тази сфера години наред не […]

МВР иска видеонаблюдение в 39 града по ОП “Региони в растеж”

Вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова иска от министъра на регионалното развитие и благоустройството да финансира изграждането на видеонаблюдение в 39 града, предаде БГНЕС. Финансовите […]

84 МЛН. ЛВ. ОТ ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 СА РАЗПОЛАГАЕМИ ЗА ВАРНА

Потвърдено е междинното звено на община Варна, одобрили сме инвестиционната програма и тръжните процедури по нея на обща стойност 84 млн. лв. по линия на […]

MОСВ плаща 150 000 за екоспектакъл

Договори за 600 000 лв. са сключени в последните дни на май месец и по Оперативна програма “Региони в растеж”

Министерство на околната среда и […]

ОДОБРЕНИ СА ВСИЧКИ 39 ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ ПО „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Управляващият орган одобри всички 39 Инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” в рамките на Приоритетна ос 1 […]

Л. Павлова: Растежът по ОПРР 2014-2020 ще даде нови възможности за бизнеса

Над 12% от бюджета на ОПРР 2014-2020 са предвидени за финансов инженеринг

Първият програмен период за регионите даде много добра възможност за инвестиция в развитието […]