ОП Административен капацитет

/ОП Административен капацитет
­

Честваме Деня на Европа

Домът на Европа в София ще отвори врати утре 

На 10 май 2014 г. Домът на Европа в София ще отвори врати по повод Денят на […]

Стартира нова процедура за ИТ обучения на централни администрации по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) обявява днес нова процедура по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” за директно предоставяне на безвъзмездна […]

Консорциум Агенда ООД – Бериго ЕООД с успешно завършен проект „Логистика и организация на работно посещение в Италия и Германия”по проект: “Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково” в рамките на Оперативна програма “Административен капацитет”

Агенда ООД в партньорство с Бериго ЕООД завърши успешен двумесечен проект по организация на посещения за обмен на опит и добри практики за 30 служители […]

Един милион лева по ОПАК за по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции в общините

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към общинските […]