ОП Административен капацитет

/ОП Административен капацитет
­

НА ВНИМАНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ И „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“

Уважаеми бенефициенти,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 срокът задопустимост на разходите, платени по изпълняваните от Вас проекти, е 31.12.2015 г. […]

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ЕДИН КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура за подбор на проекти седин краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, […]

ОПАК ЗАЯВИ НОВИ 4,3 МЛН. ЛВ. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ЕК

Вече са изплатени 83,3% от целия бюджет на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), или над 283,4 млн. лв. Само от началото на 2015 г. към […]

EK ще ни възстанови още 4,3 млн. лева по ОПАК

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) e изпратиl към Сертифициращия орган поредния доклад по сертификация с искане за възстановяване на средства в размер […]

ЕК одобри ОП “Добро управление”

Европейската комисия е приела Оперативната програма „Добро управление” за България. В програмата са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро за […]

Стартира конкурсът на ЕК за добри практики в публичната администрация EPSA 2015

От 5 февруари до 17 април 2015 г. административните структури от всички държави–членки на ЕС, могат да кандидатстват запрестижната европейска награда за публична администрация EPSA 2015 (European Public Sector Award).

Конкурсът се организира от Европейския […]

Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел с девет нови е-услуги

Министерството на правосъдието разшири информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Проектът, […]

Възстановени са 7,3 млн. лв по ОПАК

Европейската комисия възстанови още 7,3 млн. лв. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). С това общо възстановените средства от ЕК до този момент са 240 […]

Одобриха проекта на ОП “Добро управление”

Министерският съвет прие проекта на оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. и сега ще започнат и преговорите с ЕК за нейното одобрение, съобщиха от правителствената […]

Администрацията на МС започва проект по ОПАК

Проектът е насочен към служителите от инспекторатите в централната и териториалната администрация, служителите, упражняващи контрол върху дейността на централните, областните и общинските администрации, както и […]