НПО

/НПО
­

Конкурс за ученически и младежки доброволчески идеи

Фондация „Карин дом“ – Варна е активна гражданска организация, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. […]

Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Програмата

Социалните предприемачи и лидерите в социалните организации предизвикват все повече внимание със силната си мотивация за промяна на света и желанието си за съхраняване и […]

Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016, до 13:00 часа (българско време)

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска […]

Oбучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане”

От 12 до 14 септември 2016 г., Международен Алианц за Развитие организира обучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане” в рамките на проект “CooperActive” […]

Програмата за социално предприемачество за нестопански организации

Най-добрите бизнес планове ще получат 35 000 лева, за да развият идеите си
Българският център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка […]

Избор на НПО и представители на академичната общност в комитетите за наблюдение на европейските програми

Регламентира се процедура за избор на НПО и представители на академичната общност в комитетите за наблюдение на европейските програми
Прецизират се и функциите им по отношение […]

TELUS International Europe очаква нови проектни предложения

Финансиране проекти на НПО

Програмата ще финансира благотворителни инициативи, които предлагат устойчиво решение по наболял обществен проблем.

Цели

Да бъдат поощрени и подкрепени проекти на НПО организации със […]

Ефективни форми на гражданско участие в управлението

Предистория
Проектът цели насърчаване на активното гражданство и подобряване на гражданското включване в каузите на неправителствените организации чрез повишаване на информираността на гражданите за формите на […]

Обучителни срещи за стопанска дейност на НПО и какво ни очаква след промените в ЗЮЛНЦ

Български център за нестопанско право организира обучителни срещи из страната, на които ще се представят промените във връзка с прехвърляне на регистрацията на НПО от […]

ФРГИ ПРЕДСТАВЯ GOOGLE AD GRANTS НА 12 МАЙ

Екип на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ ще представи условията и процедурата за кандидастване за Google Ad Grants, по време на откритата среща на тема […]