Програма Хоризонт 2020

/Програма Хоризонт 2020
­

Покана по Хоризонт 2020: Кръгови био-базирани бизнес модели за селските общности

Краен срок: 23 януари 2019 г. 17:00:00 часа
Цел на поканата: За да се даде тласък на развитието на био-икономиката в Европа, има нужда от бизнес […]

Покана по Хоризонт 2020: Създаване на възможност на консултантите в земеделието да подготвят фермерите за цифровата ера

Краен срок: 13 февруари 2018 г., 17:00:00
Предложенията трябва да имат за цел да съберат най-добрите практики в областта на ИКТ и да ги споделят в […]

Правят научно-изследователски център с 15 мил. евро от ЕС

PlantaSYST е единственият български проект, одобрен във втори етап по програмата „Хоризонт 2020″ на Европейската комисия. Основната цел на проекта е изграждането на център за […]

Българските учени ще получават до 8000 евро по “Хоризонт 2020”

Сумата е допълнителна към годишните заплати на научните работници
Българските учени, работещи по програмата за научни изследвания и иновации в Европейския съюз „Хоризонт 2020“, ще получат […]

Обобщена информация за актуални конкурси в направления по програма “Хоризонт 2020”

Справката съдържа информация за общо 89 конкурса, както следва:
– 19 конкурса с краен срок през месец януари 2017 г.;
– 47 конкурса с краен срок през […]

Иновации в жп транспорта ще бъдат финансирани по “Хоризонт 2020”

Над 60 млн. евро субсидии са предвидени по 17 теми, за които предложения се подават до края на март
Общо 60.8 млн. евро субсидии ще бъдат […]

Програмата COST обяви регулярни годишни конкурси за разработване на проекти във всички научни направления

Краен срок: 7 декември 2016 г., 12:00 ч. (ЦЕВ)
Проектите, наричани КОСТ – акции, се изпълняват от мащабни научни мрежи.
Участието в тях дава възможност не само […]

Изследователи ще получат общо 20 млн. евро по “Хоризонт 2020”

Общо 20 млн. евро ще бъдат отпуснати по програмата за иновации на Европейската комисия “Хоризонт 2020” за изследователи. Средствата са по линия на Европейския съвет […]

ЕК проучва възможностите за инициатива за опрашителите

Европейската комисия проучва възможностите за инициатива за опрашителите. Това посочва европейският комисар по здравеопазване и безопасност на храните д-р Витянис Андрюкайтис в свой отговор до […]

Бизнесът може да получи финансиране по програма “Хоризонт 2020”

В България знаем твърде малко за програмите на Европейския съюз, които не се управляват на местно ниво

В България знаем твърде малко за програмите на […]