Финансиране

/Финансиране
­

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни“

Краен срок: 21 март 2018 г., 13:00 часа българско време
През 2018 г., в зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения са разделени на два […]

193 общини с висока безработица ще наемат хора с европейски пари

Програма „Работа“ ще стартира в 193 общини с равнище на безработица над средното в страната, съобщи в Русе директорът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов, […]

Подбор на проекти „По-добро здраве и работоспособност на заетите в общините Лясковец и Стражица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 7 „Приспособяване на работниците, […]

Подготвят нова програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Изготвя се проект на Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата програма  […]

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на ЕСФ

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in […]

Проект на Насоки по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ […]

Набират се предложения за представяне на ново българско късометражно кино

Червената къща набира предложения за представяне на български късометражни филми в рамките на платформата „Контраплан“ – април – ноември 2018
Краен срок: 10 март 2018 г.
Платформата […]

МИГ Раковски обявява процедура за Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и […]

Eleven отново ще подкрепя стартъпи с 6 млн. евро капитал

Вторият фонд за рисков капитал е насочен към технологични компании
Българският фонд за рисков капитал Eleven обяви, че ще инвестира нови 6 млн. евро в технологични […]

„МИГ– ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ […]