Финансиране

/Финансиране
­

Подбор на проекти „По-добро здраве и работоспособност на заетите в общините Лясковец и Стражица“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 7 „Приспособяване на работниците, […]

Подготвят нова програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор

Изготвя се проект на Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата програма  […]

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на ЕСФ

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in […]

Проект на Насоки по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ […]

Набират се предложения за представяне на ново българско късометражно кино

Червената къща набира предложения за представяне на български късометражни филми в рамките на платформата „Контраплан“ – април – ноември 2018
Краен срок: 10 март 2018 г.
Платформата […]

МИГ Раковски обявява процедура за Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и […]

Eleven отново ще подкрепя стартъпи с 6 млн. евро капитал

Вторият фонд за рисков капитал е насочен към технологични компании
Българският фонд за рисков капитал Eleven обяви, че ще инвестира нови 6 млн. евро в технологични […]

„МИГ– ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ИСПЕРИХ“  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ […]

Международен спортно-образователен проект стартира Федерацията по снукър

Официален старт на международен спортен проект дадоха Българска снукър федерация и Европейската билярд и снукър асоциация. „Развитие на умения в и чрез снукър“ (STROKE) ще […]

МИГ „Лясковец-Стражица“ обявява прием „Социални иновации за активно социално включване”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционни приоритети 2 „Активно приобщаване, включително с оглед […]