ЕС

/ЕС
­

Фермери от България и Румъния ще могат да се договарят онлайн

Община Велико Търново обяви поръчка на стойност 226 306 лв. за създаването на електронен магазин
Фермери и занаятчии от България и Румъния ще могат да се […]

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на ЕСФ

Инвестициите в развитието на хората бяха обсъдени на конференция за бъдещето на Европейски социален фонд – Conference of the European Social Fund Discusses Investments in […]

Проект на Насоки по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ […]

Турнир по социални иновации

Краен срок: 6 март 2018 г.
Турнирът по социални иновации отличава и подкрепя най-добрите европейски социални предприемачи. Той се организира всяка година, за да отличи […]

Харта “Еразъм +” за мобилност в професионалното образование и обучение

Краен срок: 17 май 2018 г.

Хартата “Еразмус +” за мобилност в професионалното образование и обучение (ПОО) има за цел да насърчи организациите, които имат високи […]

Започва форум за борба с измамите по европейски програми в земеделието

От българска страна ще участват представители на земеделското министерство и на полицията
Тридневна конференция по проект “Международно сътрудничество между правоприлагащите органи за превенция и борба с […]

Байер даде старт на професионалните си срещи със земеделци

Земеделските стопани от Южна България успяха да се запознаят с новите продукти на компанията
Байер България не е просто компания-лидер в растителната защита, но и най-пълното […]

МИГ Раковски обявява процедура за Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 5 „Самостоятелна заетост, предприемачество и […]

Международен спортно-образователен проект стартира Федерацията по снукър

Официален старт на международен спортен проект дадоха Българска снукър федерация и Европейската билярд и снукър асоциация. „Развитие на умения в и чрез снукър“ (STROKE) ще […]

МИГ „Лясковец-Стражица“ обявява прием „Социални иновации за активно социално включване”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционни приоритети 2 „Активно приобщаване, включително с оглед […]