Програма ЕРАЗЪМ+

/Програма ЕРАЗЪМ+
­

Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията

Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (брюкселско време)
Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на […]

Изключителен интерес към проект на Агенда за мобилно приложение на Софийски университет

За първи път български университет печели международен проект с такъв мащаб и такава значимост. Тази седмица стартират дейностите по проекта Te(a)chIn Sport, който се финансира по […]

Национална покана КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана […]

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

Крайни срокове:

2 февруари 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
26 април 2017 г. – Покана […]

Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани […]

EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

Краен срок: 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време)
Целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в […]

Покана за включване на училища и детски градини в стратиращ проект HealthEDU

Краен срок: 15 ноември 2016 г.
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество стартира изпълнението на международен проект HealthEDU, подкрепен по програма […]

Програма „Еразъм+“

Краен срок: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г.
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия […]

„КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA 40/2016

в рамките на програма „Еразъм+“

„КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и […]

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/37/2016

Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 — подкрепа за реформиране на политиката

Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта

(2016/C 378/10)

ВЪВЕДЕНИЕ

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в […]