Програма ЕРАЗЪМ+

/Програма ЕРАЗЪМ+
­

Покана към посреднически организации по Програма „Еразъм за млади предприемачи“

Краен срок: 07 ЮНИ 2017

Стартира покана за представяне на предложения за „Еразъм за млади предприемачи „, която цели да избере транснационални консорциуми за дългосрочни партньорства […]

КД 2 — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията

Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (Брюкселско време).
Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на […]

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства“, сектор „Образование за възрастни”

Краен срок: 29 март 2017 г., 13:00 часа българско време
В зависимост от целите на Стратегическото партньорство, проектните предложения се разделят на два типа:
>> Стратегически партньорства […]

Конкурс “Спорт 2017” по програма “Еразъм+”

Краен срок: 6 април 2017 г.
Конкурсът има две направления: “Партньорства за сътрудничество” и “Нестопански европейски спортни събития”.
>> По направление “Партньорства за сътрудничество”: направлението предлага възможност […]

Програма „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Секторни съюзи на уменията

Краен срок: 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (брюкселско време)
Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по отношение на […]

Изключителен интерес към проект на Агенда за мобилно приложение на Софийски университет

За първи път български университет печели международен проект с такъв мащаб и такава значимост. Тази седмица стартират дейностите по проекта Te(a)chIn Sport, който се финансира по […]

Национална покана КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана […]

Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“

Крайни срокове:

2 февруари 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“;
26 април 2017 г. – Покана […]

Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време

Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани […]

EACEA 40/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

Краен срок: 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време)
Целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в […]