Енергийна ефективност

/Енергийна ефективност
­

МИЕ стартира информационна кампания по програмата за енергийна ефективност

 Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) в качеството си на програмен оператор по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” организира информационни дни за разясняване на […]

Програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия” се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан меморандум […]

Energy Globe 2015 търси иновативни проекти за опазване на околната среда

22 септември 2014 г. е крайният срок за номиниране на участници в конкурса на международните награди Energy Globe 2015. Както съобщава сайтът за стартиращи предприемачи Newbusiness.bg, […]

Фонд за климата на ЕКОЕНЕРГИЯ за европейски неправителствени организации

Краен срок: 15 септември 2013 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ е наскоро стартирала мрежа от европейски НПО, желаещи да насърчат използването на електроенергия от възобновяеми източници. За всеки […]

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма „иновации за зелена индустрия”, финансирана по линия на норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Стартира набирането на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия”, която има за цел подобряване на конкурентноспособността на т.нар. „зелени” предприятия, включително подобряване екологосъобразността […]

Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в офисите на Асистента по проекта

От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – […]

Енергийна ефективност и зелена икономика – актуализиран списък

Със заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. е актуализиран Списък на […]