Енергийна ефективност

/Енергийна ефективност
­

УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА ИЗМЕНЕН ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, следващи от § 3 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 162/2016 г., § 9 от Преходните и […]

Участие в програмите за саниране – ръководство за активни граждани

Сдружение “За Земята” представя помагало за гражданско участие в програмите за саниране.

То цели да подпомогне гражданите да разберат по-добре процеса на обществените поръчки, основни правила […]

Два ключови български енергийни проекта получават европейско финансиране

Ще се финансира разширяването на „Чирен“ и изграждането на далекопровод между Добруджа и Бургас

Няколко проекта, ключови за изграждането на бъдещия енергиен съюз, получиха европейско […]

Тръгва програма за масово газифициране на жилища

Държавата поема 20% от стойността на проектите

Министерството на енергетиката сключи договори с газоразпределителни дружества в страната за газифициране на жилищни сгради като мярка за […]

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” В МИ – УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ: BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА […]

Покана за предложения по Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на поканата, е 200 милиона евро

Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправя покана за […]

“Умни тапети“ поглъщат слънчева светлина, скоро може да захранват домовете ни

Изобретяването на свръхтънки, гъвкави соларни панели отваря врата към създаването на „умни тапети”, които поглъщат слънчева светлина и топлина и произвеждат електричество, пише The Telegraph, […]

Покана за безвъзмездно финансиране на проекти от общ интерес в сферата на Енергетиката

В официален вестник на ЕС от 4 март 2015 г. е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане […]

Санирането стартира от днес

Внасянето на документи започва, с приоритет ще бъдат първите подали.

Подаването на документи за безплатно саниране на жилища по новата програма на Регионалното министерство започва от […]

Правителството прие програмата за саниране

Общинските кметове ще организират обществените поръчки.

Правителството одобри Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с която се предвижда да се санират поетапно най-разпространените […]