Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ

/Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ
­

Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 5: “Кампании за повишаване на информираността и чувствителността”

Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 5: “Кампании за повишаване на информираността и чувствителността” Програма БГ12 Домашно насилие и насилие, основано на полов […]

Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 1: “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”

Покана за набиране на проектни предложения по Мярка 1: “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, Програма БГ […]

Набират се предложения по Финансовия механизъм на ЕИП

Темите са “Демокрация, права на човека и добро управление”, “Социално включване и овластяване на уязвими групи”, “Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, “Изграждане на […]

Първи конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014г.)

Oператорът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява началото на първия конкурс за набиране на проектни […]

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма „иновации за зелена индустрия”, финансирана по линия на норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Стартира набирането на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия”, която има за цел подобряване на конкурентноспособността на т.нар. „зелени” предприятия, включително подобряване екологосъобразността […]