Творческа Европа

/Творческа Европа
­

EACEA/14/2017 Подкрепа за филмово обучение 2018

Краен срок: 1 март 2018 г., 12.00 часа
Подпрограма МЕДИА предоставя подкрепа на:
– дейности, насочени към насърчаване на филмовата грамотност и повишаване на знанията и интереса […]

EACEA 06/2017 Подкрепа за европейски платформи

Краен срок: 6 април 2017 г., 12:00 ч. централно европейско време (по обед, брюкселско време)
Схемата е открита за платформи, състоящи се от координационно звено и […]

Покана за STARTS Prize 2017

Краен срок: 3 март 2017 г.
Проекти в пресечната точка на науката, технологиите и изкуството могат да кандидатстват за наградата на ЕС.
Наградата се присъжда всяка година […]

Подпрограма „Медиа“ – Подкрепа за разработване на съдържание на единичен проект

Краен срок: 17 НОМЕВРИ 2016

Подпрограмата „МЕДИА“ предоставя подкрепа за следните мерки:

разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално на филми и телевизионни произведения, например художествени, документални, детски […]

EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество

Краен срок: 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време)
Подпрограма „Култура“ ще подкрепя проекти, предвиждащи дейности предимно в […]

Творческа Европа 2014-2020, Подпрограма „Култура“: Европейски платформи

Чрез мярка „Европейски платформи“ се предлага подкрепа за културни и творчески организации, чиито цели са:

насърчаване на развитието на нови таланти и стимулиране на транснационалната мобилност […]

Покана по Програма “Творческа Европа”

Изпълнителната агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия отправя покана за Подкрепа за разпространение на европейски филми от други държави – Схема за […]

Програма „Творческа Европа” 2014-2020 г

Покана за представяне на предложения: EAC/S29/2014 Подкрепа за достъп до пазарите

Бенефициенти:
Кандидатите трябва да бъдат европейски образувания (частни предприятия, организации с нестопанска цел, сдружения, благотворителни организации, фондации, […]

Програма “Творческа Европа” покрепя единични филмови проекти

Общият бюджет по програмата е 5,5 млн. евро 

Програма “Творческа Европа” (2014—2020 г.) обяви покана за представяне на предложения “Подкрепа за разработване на единични проекти”.

По програмата […]