проект “Красива България”

/проект "Красива България"
­

Държавата финансира заетост на 18 хил. безработни през 2018 г.

Над 18 хиляди безработни в България ще започнат работа по програми и мерки, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Документът […]

ПРОВЕЖДА СЕ КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ ПОПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Мерките на Проект „Красива България” (ПКБ), по които може да се кандидатства от 06.12.2016 г. до 06.02.2017 г. вкл. са три:

– мярка М01 „Подобряване на […]

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” НАБИРА КАНДИДАТИ

В ПЕРИОДА 12.07.2016 – 12.08.2016 Г. УЧАСТИЕ ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ПО 2 НОВИ МЕРКИ!

МЯРКА М01-01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ”

Мярката е насочена към създаване […]